Laouri's KIDS

Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη.

PreSchool: Σχεδιασμένο για παιδιά που δεν γνωρίζουν ακόμα ανάγνωση. Περιλαμβάνει σωστή χρήση του υπολογιστή, paint, animated pictures σε περιβάλλον παρουσίασης, χρήση του Internet.

Early Years: Προορίζεται για μαθητές Β' και Γ' Δημοτικού. Εκμάθηση σωστής χρήσης του υπολογιστή, βασικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων, διαχείριση διαδικτύου και e-mail. Παράλληλα δίνεται έμφαση στους διάφορους τρόπους προστασίας από τους πολλούς κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη γενικότερη χρήση στον υπολογιστή.

Όλα αυτά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, με βιντεομαθήματα, μουσική και βιντεοπροβολές.

GCE

Σε αυτό το course διδάσκεται το A Level Computer Science 9608. Χωρίζεται σε As και A2. Η ολοκλήρωση του A' Level απαιτεί επιτυχία και στα δύο.

Το AS χωρίζεται σε:

Paper 1 Theory Fundamentals

Αυτό το γραπτό περιέχει ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν μικρές, σωστά δομημένες απαντήσεις. Δεν υπάρχει επιλογή ερωτήσεων. Επίσης μετρά 25% στην τελική βαθμολογία του A' Level. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δώσει μόνο το μισό GCE(δηλαδή το AS), αυτό έχει 50% βαρύτητα στην τελική βαθμολογία. Το syllabus καλύπτει διεξοδικά τις παρακάτω ενότητες: Information Representation, Comunication and Internet Technologies, Hardware, Processor Fundamentals, System Software, Security Privacy and Data Integrity, Ethics and ownership, Database and data modelling.

Paper 2 Fundamental Problem-Solving and Programming Skills

Αυτό το γραπτό(όπως και το προηγούμενο) περιέχει μικρές απαντήσεις σε καλά τεκμηριωμένες-δομημένες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει επιλογή ερωτήσεων. Μετρά 25% πάνω στον τελικό βαθμό του A' Level. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δώσει μόνο το μισό GCE(δηλαδή το AS), αυτό έχει 50% βαρύτητα στην τελική βαθμολογία. Πρέπει οι μαθητές να είναι εξοικειομένοι με αλγόριθμους, με τον προγραμματισμό και τις δομές του(Selection, Iteration, Functions, Arrays, Files), με το Software Development. 

Το A2 χωρίζεται σε:

Paper 3 Advanced Theory

Αυτό το γραπτό(όπως και τα προηγούμενα) περιέχει μικρές απαντήσεις σε καλά τεκμηριωμένες-δομημένες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει επιλογή ερωτήσεων.

Η θεωρία του βασίζεται στις παρακάτω υποενότητες: Data Representation, Communication and Internet technologies, Hardware, System Software, Security, Monitoring and Control Systems. Το paper 3 έχει ισχύ 

Έχει βαρύτητα 25% στον τελικό βαθμό του A Level.

Paper 4 Further Problem-solving and Programming Skills

Αυτό το γραπτό(όπως και τα προηγούμενα) περιέχει μικρές απαντήσεις σε καλά τεκμηριωμένες-δομημένες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει επιλογή ερωτήσεων. Διδάσκονται οι παρακάτω υποενότητες:

Computational thinking and problem-solving, Algorithm Design Methods, Further Programming, Software development. Πρόκειται για προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού.

Σε δύο χρόνια ολοκληρώνεται το GCE A Level. Δεν προαπαιτείται η επιτυχία στο IGCSE. Αποτελεί διαβατήριο σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Photoshop

Η ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού στον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στην επεξεργασία και την βελτίωσσ του αποτελέσματος της εργασίας του, δημιούργησαν την ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης ψηφιακής εικόνας.

Η ενότητα ECDL Επεξεργασία Εικόνας (Image Editing) v2 που αποτελεί την εξέλιξη του ΕCDL ImageMaker v1.5, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ο υποψήφιος, ώστε να έχει πλήρη κατανόηση των κύριων εννοιών που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας τους. 

 

Β' Λυκείου

Σε αυτό το course διδάσκεται η ύλη της Πληροφορικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου. Πεποίθηση μας αποτελεί ότι οι γερές βάσεις στη Β' Λυκείου μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία στη Γ Λυκείου και ως εκτούτου στην εισδοχή μας στο Πανεπιστήμιο της επιλογής μας.

Διδάσκονται τα παρακάτω:

-Access

-Visual Basic

-Λογικά Διαγράμματα

-Διαγράμματα Ροής Δεδομένων

-Πληροφοριακά Συστήματα

Στο course αυτό διανέμονται δωρεάν τα παρακάτω βιβλία:

-Άριστα στην ACCESS

-Άριστα στην Πληροφορική, Β Λυκείου

-Ασκήσεις ανά ενότητα

-Παλιά Θέματα Εξετάσεων(με τις λύσεις τους)

Παγκύπριες

Προετοιμασία για τις παγκύπριες εξετάσεις στο μάθημα της Πληροφορικής Κατεύθυνσης. Το course ξεκινά από 1η Αυγούστου και τελειώνει τη μέρα της εξέτασης. Διανέμονται δωρεάν τα ακόλουθα βιβλία στους μαθητές μας. 

1)Άριστα στην Pascal

2)Ασκήσεις λίγες μέρες πριν από τις εξετάσεις

3)Ασκήσεις ανά ενότητα

4)Παλιά Papers με τις Λύσεις τους

Τα πιο πάνω βιβλία(εκτός από τα Παλιά Papers) έχουν γραφτεί εξολοκλήρου από τη συγραφική ομάδα του φροντιστηρίου μας.

 

ECDL

Τα παρακάτω προγράμματα διδάσκονται και συγχρόνως μπορεί ο μαθητής ή ο ενήλικας να πιστοποιήσει τη γνώση με τον οργανισμό ECDL. Το φροντιστήριο μας προτοπορεί και διδάσκει και τις 7 ενότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του ECDL Standard σε 10 μήνες. Τα τμήματα αυτά είναι περιορισμένα και απαιτείται έγκαιρη εγγραφή. 

ECDL Standard

Word Processing(Επεξεργασία Κειμένου)

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων. 

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να αντιγράφουν και να μετακινούν κείμενο εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Επιπλέον, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ορισμένες λειτουργίες που σχετίζονται με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Word

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στη Word!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Spreadsheets(Υπολογιστικά Φύλλα)

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοήσουν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και τη σχετική εφαρμογή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων, ενώ, ταυτόχρονα, θα μπορούν να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Excel

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στην Excel!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Computer Essentials(Διαχείριση Υπολογιστή)

H ενότητα αυτή απαιτεί από τους υποψήφιους να επιδείξουν τις γνώσεις και την ικανότητά τους στη χρήση βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος Μεταξύ άλλων εργασιών, οι μαθητές θα μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, καθώς και τις βασικές έννοιες διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων και φακέλων.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Windows 7

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στα Windows!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Online Essentials(Διαδίκτυο και Επικοινωνία)

Ουσιαστικά η ενότητα αυτή χωρίζεται σε δύο "στάδια".

Το πρώτο στάδιο αφορά στην πλοήγηση στο Διαδίκτυο και απαιτεί από τους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, αλλά και να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας που σχετίζονται με την χρήση του διαδικτύου. 

Το δεύτερο στάδιο αφορά την Επικοινωνία, οι υποψήφιοι θα μάθουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σχετικά λογισμικά για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Outlook/Internet Explorer/Google Chrome

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στo Internet & E-mail!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Presentations(Παρουσιάσεις)

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στην χρήση εργαλείων παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εργασίες, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft PowerPoint

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στο PowerPoint!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Databases(Βάσεις Δεδομένων)

H ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής. 

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και το χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Access

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: Άριστα στην Access!

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Web Editing(Κατασκευή Ιστοσελίδων)

Είναι ειδικά σχεδιασμένο και απευθύνεται εξίσου σε φοιτητές/σπουδαστές, ιδιώτες (για προσωπική χρήση) αλλά και προσωπικό μικρών επιχειρήσεων. 

Βασίζεται σε ένα απλό και κατανοητό πρόγραμμα εκπαίδευσης Καλύπτει όλο το βασικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων. 

Είναι συμβατό με ποικίλα λογισμικά σχεδιασμού & επεξεργασίας ιστοσελίδων. 

Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές σχετικές με τον σχεδιασμό ιστοσελίδων. 

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: MS FrontPage / MS Expression Web / Adobe Dreamweaver

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: ECDL Web Editing

Συγραφέας: George Melillos

Image Editing(Επεξεργασία Εικόνας-Photoshop)

Η ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού στον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στην επεξεργασία και την βελτίωση του αποτελέσματος της εργασίας του, δημιούργησαν την ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης ψηφιακής εικόνας.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Adobe Photoshop CS5

Βιβλίο που χρησιμοποιείται: ECDL Image Editing

Συγραφέας: George Melillos

ECDL Advanced

Αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

Word Processing(Επεξεργασία Κειμένου)

Η ενότητα "Επεξεργασία Κειμένου" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργήσετε έγγραφα χρησιμοποιώντας πολύπλοκες λειτουργίες και  προχωρημένες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά σε υψηλότερο επίπεδο και να παράγετε ποικίλα αποτελέσματα επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Word

Spreadsheets(Υπολογιστικά Φύλλα)

Η ενότητα "Υπολογιστικά Φύλλα" στο προηγμένο επίπεδο περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση της σχετικής εφαρμογής για να δημιουργήσετε Υπολογιστικά Φύλλα ανώτερου επιπέδου. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, πρέπει να είστε ικανοί να εργάζεστε αποδοτικά καθώς και να επεξεργάζεστε και να επαυξάνετε αριθμητικά δεδομένα, κείμενα και γραφήματα.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Excel

Presentations(Παρουσιάσεις)

Η ενότητα "Παρουσιάσεις" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος όλες τις βασικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Για την επιτυχη ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να δημιουργείτε παρουσιάσεις που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και να μορφοποιείτε διαφάνειες χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης (ακόμα και τη χρήση εφέ πολυμέσων).

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft PowerPoint

Databases(Βάσεις Δεδομένων)

Η ενότητα "Βάσεις Δεδομένων" στο προηγμένο επίπεδο απαιτεί την ικανότητα να κατανοείτε σε βάθος το σύνολο των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής για να επεξεργάζεστε Βάσεις Δεδομένων χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δεξιότητες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων για να οργανώνετε, να προβάλλετε και να παρουσιάζετε τις πληροφορίες της βάσης χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων.

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: Microsoft Access

 

Programming

Ο προγραμματισμός είναι το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο που στην Αμερική έβαλαν το μάθημα του προγραμματισμού υποχρεωτικό από το δημοτικό σχολείο. Το δικός μας Course περιλαμβάνει την εκμάθηση των παρακάτω γλωσσών προγραμματισμού:

-Pascal

-Java

-Visual Basic

Βιβλία που χρησιμοποιούνται: 

1) Άριστα στην Pascal

2) Άριστα στη Java

3) Άριστα στη Visual Basic

4) Ασκήσεις προγραμματισμού για beginners

Συγραφέας: Γιάννης Λαούρης

Διανομή: Δωρεάν

Το συγκεκριμένο Course  ξεκινά 1 Σεπτεβρίου και τελειώνει 30 Ιουνίου.

Για κάθε γλώσσα προγραμματισμού τα παιδιά παρακάθονται εξετάσεις. Ως αποτέλεσμα ένα παιδί μετά από ένα χρόνο θα γνωρίζει 3 γλώσσες προγραμματισμού αλλά συγχρόνως θα έχει και 3 διπλώματα τα οποία θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ ειδικά αν ασχοληθεί επαγγελματικά με την πληροφορική.

Το Course αυτό είναι προκαταρτικό για GCE A Level-Computing.

 

Ενήλικες

Προσφέρουμε ειδικά μαθήματα ενηλίκων. Το κάθε course για ενήλικες είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ενήλικα. Έχουμε course που ξεκινά από το μηδέν και οδηγεί στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου διπλώματος ECDL Standard.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συχνά δημιουργούνται νέα τμήματα ενηλίκων.

Εκμάθηση και Πιστοποίηση της γνώσης, για ενίσχυση του βιογραφικού!

Βιβλία που χρησιμοποιούνται:

 • Άριστα στη Word
 • Άριστα στην Excel
 • Άριστα στο  PowerPoint
 • Άριστα στo internet & e-mail
 • Άριστα στην Access

Συγραφέας Βιβλίων: Γιάννης Λαούρης

Διανομή Βιβλίων: Δωρεάν

Παγκύπριες

Ελληνικά

Αναμφισβήτητα το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια του μαθητή για εισδοχή στα ΑΕΕΙ Κύπρου και Ελλάδας. Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου μας στο μάθημα αυτό πολλές, οι διακρίσεις μαθητών μας αναμφισβήτητες.

Το μάθημα ενισχύεται με επιπλέον μαθήματα, με διαγωνίσμστα(τα οποία διορθώνονται και επιστρέφονται στο μαθητή). Επίσης το συγκεκριμένο μάθημα έχει και εκπαιδευτικά βιβλία τα οποία είναι γραμμένα από την καθηγήτρια του φροντιστηρίου μας.

Έναρξη Μαθημάτων: 1 Αυγούστου

Καθηγήτρια: Τώνια Αθανασιάδου

Αρχαία

Ιστορία

Λατινικά

 

Β' Λυκείου

Νέα Ελληνικά

Αδιαπραγμάτευτα το μάθημα με το ψηλότερο βαθμό δυσκολίας στη Γ' Λυκείου. Η τεχνική της οικοδόμησης σωστής έκθεσης, η ορθή χρήση του λεξιλογίου, ο εμπλουτισμός του, η σωστή έκφραση, η ικανότητα αντιμετώπισης ενός έγνωστου δοκιμίου, και όχι μόνο. Όλα αυτά πρέπει να καλλιεργηθούν από τη Β' Λυκείου. Το μάθημα διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Στο μάθημα:

-Διδάσκονται τεχνικές ανάπτυξης έκθεσης ανά θεματική ενότητα

-Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και γίνεται συνεχή χρήση συνδετικών φράσεων μεταξύ των παραγράφων

-Εκμάθηση διδακτέας ύλης(κείμενα και θεματικές ενότητες)

-Ανάπτυξης μεθοδολογίας αντιμετώπισης άγνωστων δοκιμίων

-Λεξιλογικές ασκήσεις

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα σχολικά βιβλία μαζί με βιβλία-εγχειρίδια τα οποία γράφτηκαν από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας.

 

 

Α' Λυκείου

Γυμνάσιο

Financial Accounting

GCE Accounting

PEARSON EDEXCEL INTERNATIONAL ADVANCED LEVEL IN ACCOUNTING

The Pearson Edexcel International Advanced Level in Accounting is designed for use in schools and colleges outside the United Kingdom. It is part of a suite of International Advanced Level qualifications offered by Pearson. 
This qualification has been approved by Pearson Education Limited as meeting the criteria for Pearson’s Self-regulated Framework. Pearson’s Self-regulated Framework is designed for qualifications that have been customised to meet the needs of a particular range of learners and stakeholders. These qualifications are not accredited or regulated by any UK regulatory body.
 Structure: two units comprising one IAS unit and one IA2 unit. 
Content: updated, engaging and relevant to international customers using International Accounting Standard (IAS) terminology and requiring presentation in International Standard format.
 Assessment: 100% external assessment, with January and June assessment opportunities. 
Approach: designed using Pearson’s Efficacy Framework, developed in line with world-class principles. 
Students who successfully complete this qualification will have a good knowledge and understanding of the principles, concepts and techniques of accounting. This qualification provides a secure foundation for further study. It also provides a worthwhile course for students who will end their study at the International Advanced Subsidiary or International Advanced Level stage.

Παγκύπριες

Λογιστική Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα της Λογιστικής διδάσκεται στην Γ’ Λυκείου και στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αντιληφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες το μηχανισμό της διπλογραφικής διατύπωσης των εμπορικών συναλλαγών, να μπορούν να ενημερώνουν τα λογιστικά βιβλία και να συντάσσουν τελικούς λογαριασμούς και λογιστικές καταστάσεις με βάση τις γενικές αρχές της λογιστικής. Επίσης να μπορούν να αξιολογούν  και να ερμηνεύουν τα λογιστικά δεδομένα καθώς και τα λογιστικά αποτελέσματα.

Περιγραφή Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια

 • Κεφάλαιο 1 : Αποσβέσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Κεφάλαιο 2: Προσωπικές Εταιρείες: Προσωπικοί Λογαριασμοί Συνεταίρων – Τελικοί Λογαριασμοί
 • Κεφάλαιο 3: Προσωπικές Εταιρείες: Επανεκτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
 • Κεφάλαιο 4: Προσωπικές Εταιρείες: Πρόσληψη Συνεταίρου – Αποχώρηση Συνεταίρου
 • Κεφάλαιο 5: Προσωπικές Εταιρείες: Διάλυση Προσωπικής Εταιρείας
 • Κεφάλαιο 6: Λογαριασμοί Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 • Κεφάλαιο 7: Μετοχικές Εταιρείες: Έκδοση Μετοχών
 • Κεφάλαιο 8: Μετοχικές Εταιρείες: Έκδοση Ομολογιών
 • Κεφάλαιο 9: Μετοχικές Εταιρείες: Τελικοί Λογαριασμοί
 • Κεφάλαιο 10: Εξαγορά Επιχείρηση από Εταιρεία
 • Κεφάλαιο 11: Αριθμοδείκτες 

 

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:

Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και  η διδασκαλία όλων των ασκήσεων όλων των επιπέδων δυσκολίας είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων  χρησιμοποιώντας αρχικά ως βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος  το βιβλίο « Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις – Λογιστική Γ’ Λυκείου». Το βιβλίο αυτό περιέχει  αναλυτική θεωρία για κάθε κεφάλαιο, λυμένα παραδείγματα για κάθε είδος ασκήσεων,  και πληθώρα ασκήσεων προς λύση.

Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και αλλά βοηθητικά  διδακτικά εγχειρίδια όπως (α) Βιβλίο Επαναληπτικών Ασκήσεων – Αποσβέσεις Περιουσιακών Στοιχείων, (β) Βιβλίο Επαναληπτικών Ασκήσεων Προσωπικών Εταιρειών, (γ) Βιβλίο Επαναληπτικών Ασκήσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων και Αριθμοδεικτών, (δ) Βιβλίο Επαναληπτικών Ασκήσεων Μετοχικών Εταιρειών, (ε) Γραπτά Παγκύπριων Εξετάσεων από το 1990 μέχρι και σήμερα. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης  μαθήματος  θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης.

Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία  και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους  θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

Μαρία Βρυώνη  - Οικονομολόγος                                                                                 

Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας

 

 

 

Higher

PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN FINANCIAL ACCOUNTING (VRQ)

The Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial Accounting (VRQ) meets the following purpose: This brand new qualification gives students an overview of the fundamental accounting principles and concepts that underlie all financial accounting. Students are introduced to topic areas they are likely to encounter in their working lives in practical, scenario based situations. The qualification has been developed with a view their progression on to the Pearson LCCI Level 4 Certificate in Financial Accounting (VRQ) which introduces students to advanced topic areas in this field.
The Pearson LCCI Level 3 Financial Accounting (VRQ) qualification is for students who work in, or want to work in, accounting environments. 
The qualification provides students with the key knowledge and understanding of accounting principles and concepts underlying all financial accounting including the preparation of accounting entries for non-current assets; advanced bookkeeping; the preparation of journals for correction of errors and year-end adjustments; the preparation of the extended trial balance to incorporate these adjustments and the preparation of financial accounts for unincorporated businesses (sole traders and partnerships). 
Students will gain skills to produce financial records, summarising an organisation’s financial transactions over a specific accounting period, and its current financial position in terms of assets, liabilities and capital. This qualification is trusted and valued by employers worldwide and recognised by universities and professional bodies. This will increase students’ employability in the sector and allow them to continue their academic development by progressing to the Pearson LCCI Level 4 Certificate in Financial Accounting (VRQ) or other professional accountancy qualifications.

Intermediate

PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN BOOKKEEPING AND ACCOUNTING (VRQ)

The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) meets the following purpose. The purpose of this qualification is to give students a thorough foundation in bookkeeping and basic accounting practices, including double-entry bookkeeping. A review of the qualification requirements at this level identified the main functions of bookkeeping and accounting in a business. This qualification therefore includes content on these main functions: 
double entry book-keeping. 
maintain up-to-date records of all financial transactions in an appropriate format using accounting record books (the ledgers).
 financial statements. 
 financial statements of different enterprises (sole traders, partnerships, companies, manufacturers etc). 
This qualification is appropriate for students who are already in a role, and for those aspiring to a role where they are responsible for the detailed recording of all the financial transactions of a business, maintaining these records using double entry book-keeping and for ensuring that all monetary transactions made by the business are recorded accurately.
The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) and the legacy qualification are established and valued by employers worldwide and recognised by professional bodies. All businesses require accurate bookkeeping records that are maintained on a regular basis. Consequently, there is a demand for employees who possess these skills. 
This qualification is intended for students who wish to gain a thorough foundation in bookkeeping and accounting practices, including double-entry bookkeeping. It is also for students who wish to understand bookkeeping and accounting in accordance with the International Accounting Standards (IAS). The qualification is also for those who are working in, or who are preparing to work, in an accounting environment maintaining financial records and preparing accounts. 
The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) builds on the knowledge and skills acquired from the Pearson LCCI Level 1 Certificate in Bookkeeping (VRQ). This qualification will give students the opportunity to develop an understanding of the basic principles underlying the recording of business transaction. It will also give students the ability to prepare and interpret accounts for sole traders, partnerships, limited companies, manufacturing and non-profit making organisations. 
The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and will allow progression to other LCCI Level 3 accounting qualifications, for example, the Pearson International Advanced Level in Accounting (IAL) qualification and supports progression to the job market, for example, to a book keeping and accounting role within a large company’s finance department. The Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) will support students who run their own business and who need to carry out their own bookkeeping and those already working in accounting who would like to enhance their skills.

Elementary

PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN BOOKKEEPING (VRQ)

The Pearson LCCI Level 1 Certificate in Bookkeeping (VRQ) meets the following purpose: The purpose of this introductory level qualification is to give students essential skills in, and knowledge of, double-entry bookkeeping. A review of the qualification requirements at this level identified the main functions of bookkeeping in a business. This qualification therefore includes content on these main functions:
books of original entries. 
the ability to maintain up-to-date records of all financial transactions in an appropriate format using accounting record books (the ledgers).
double entry book-keeping. 
 introduction to financial statements (without provisions for doubtful debts and only two methods of depreciation). 
This qualification is appropriate for students who are already in the role, and for those who are aspiring to a role where they are responsible for the detailed recording of all the financial transactions of a business, maintaining these records using books of original entry and double-entry bookkeeping and for ensuring that all monetary transactions made by the business are recorded accurately.
The Pearson LCCI Level 1 Certificate in Bookkeeping (VRQ) qualification and legacy qualification are established and valued by employers worldwide and recognised by professional bodies. All businesses require accurate bookkeeping records that are maintained on a regular basis. Consequently, there is a demand for employees who possess these bookkeeping skills. 
The qualification is intended for students who wish to acquire the essential skills and knowledge of maintaining business records, using books of original entry and double-entry bookkeeping and who are working or preparing to work, in areas of business that will involve the recording of financial transactions. 
The qualification is also for those students who wish to understand bookkeeping in accordance with the International Accounting Standards (IAS). The qualification will give students the opportunity to develop an understanding of the basic principles underlying the recording of business transactions and to develop an the ability to maintain the books of and prepare financial statements for sole traders.
 The qualification is an introduction to bookkeeping and allows progression to the Pearson LCCI Level 2 Certificate in Bookkeeping and Accounting (VRQ) and supports progression into the job market, for example, in a bookkeeping role within a large company’s finance department.

GCE

Μαθηματικά GCE A' Level. Ίσως το κυριώτερο, σημαντικότερο GCE από ακαδημαϊκής πλευράς. Αποδεκτό από πολλά τμήματα πανεπιστημίων. Από Νομική μέχρι Ιατρική. Ποια είναι η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει κάποιος αυτό το GCE; Η Γ' Γυμνασίου ίσως να είναι η ιδανική τάξη. Η ολοκλήρωση του A' Level γίνεται μετά από 2 χρόνια εκπαίδευσης.

Στο φροντιστήριο μας εκδίδουμε εκπαιδευτικά βοηθήματα για το μάθημα αυτό. Τα βοηθήματα αυτά ενισχύουν τη διδασκαλία και την επιτυχία των μαθητών. Γίνονται πολλά επιπλέον μαθήματα(χωρίς οποιαδήποτε χρέωση) έτσι ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι για ψηλούς βαθμούς.

Διδάσκεται το A' Level Mathematics του οργανισμού Edexcel.

 

Γυμνάσιο

Το μάθημα των μαθηματικών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε όλες τις θετικές σπουδές. Μάθημα το οποίο λειτουργεί ως πυραμίδα. Η μια χρονιά κτίζει για την επόμενη. Στόχος μας η άριστη εκπαίδευση, η εμπεριστατωμένη ανάλυση και εξήγηση όλων των σημείων της ύλης, έγνοια μας ο μαθητής.

Δίνεται πολύ υλικό στους μαθητές, βιβλία γραμμένα από τους ίδιους τους διδάσκοντες καθηγητές, επιπλέον μαθήματα για καλύτερη απόδοση στα διαγωνίσματα.

Πραγματικά ολιγάριθμα τμήματα, χωρίς χάσιμο χρόνου, οι ασκήσεις λύνονται στον πίνακα, ο μαθητής ΔΕΝ τις αντιγράφει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας τυπώνουμε οτιδήποτε λύνεται στον πίνακα. Έτσι δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι ο μαθητής να αντιγράψει, και επίσης οι μαθητές έχουν στα χέρια τους τις σημειώσεις γραμμένες όπως πρέπει να είναι. 

Α' Λυκείου

Τα μαθηματικά Α' Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2015-16θα χωρίζονται σε κατεύθυνσης και σε κοινού κορμού. Το φροντιστήριο μας έχει τμήματα και για τα δύο επίπεδα.

-Μαθηματικά Α' Λυκείου Κατεύθυνσης

Αποτελεί τη βάση της μελλοντικής πορείας ενός μαθητή στα μαθηματικά. Δυσκολεύει το επίπεδο, ξεκινά σε αυτήν την τάξη η αντίστροφη μέτρηση για τη Γ' Λυκείου. Απαραίτητο και αναγκαίο στοιχείο σε αυτό το στάδιο αποτελεί η απόκτηση σωστών βάσεων. Η αναλυτική και με απόλυτη προσοχή παράδοση των μαθημάτων σε συνδυασμό με το άριστα δομημένο υλικό το οποίο δίδεται στους μαθητές, αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.

-Μαθηματικά Α' Λυκείου Κοινού Κορμού

Σε αυτό το επίπεδο τα δεδομένα είναι απλοποιημένα. Μικρή ύλη, προσοχή στην κατανόηση των βασικών εννοιών. Δίδεται υλικό δομημένο με βάση την τρέχουσα ύλη, ικανό να οδηγήσει ένα μαθητή στην επιτυχία.

Β' Λυκείου

Η κορύφωση τς γνώσης. Δημιουργήσαμε μια παράδοση. Η Β' Λυκείου είναι ο προθάλαμος της Γ' Λυκείου. Τα μαθηματικά κατεύθυνσης της συγκεκριμένης τάξης, έχουν ψηλό βαθμό δυσκολίας. Απαιτεί στοχευμένη διδασκαλία, εμπλουτισμένο υλικό και αρκετές ώρες επιπλέον μαθημάτων. Η στοχοπροσύλωση μας, η αφοσίωση μας και η δίψα για εκπλήρωση των στόχων του κάθε μαθητή μας διακρίνει. 

Εκδίδουμε βιβλία τα οποία χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η ανελιπής παρκολούθηση από τους μαθητές και η πιστή ακολούθηση του προγράμματος του φροντιστηρίου μας, μπορεί να οδηγήσει ένα μαθητή στην κορυφή.

Παγκύπριες

Τα μαθηματικά της Γ' Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
 • Μαθηματικά Κοινού Κορμού

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Το μάθημα αυτό αποτελεί κλειδί για πολλές σπουδές. Τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης μπορούν να οδηγήσουν κάποιο μαθητή στο θετικό κλάδο σπουδών(Πληροφορική, Φυσική, Μαθηματικά, Ιατρική, οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική κτλ), στον Οικονομικό κλάδο σπουδών(Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ναυτιλιακά κτλ) και σε άλλης μορφής σπουδές, όπως Αρχιτεκτονική, Πολιτικός Μηχανικός. Το μάθημα αυτό διδάσκεται στο φροντιστήριο μας με την παρακάτω μεθοδολογία:

-Τα μαθήματα διδάσκονται δύο φορές την εβδομάδα, από 1 ώρα και 30 λεπτά την κάθε φορά. Κάθε Σαββατοκυρίακο, γίνονται έξτρα μαθήματα, χωρίς επιπλέον χρέωση, για καλύτερη εμπέδωση της υλης. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνουν επίλυση περισσότερων ασκήσεων και εξήγηση αποριών.

-Διανέμονται βιβλία(περίπου 15) στον κάθε μαθητή, γραμμένα από τους καθηγητές του φροντιστηρίου μας. Τα βιβλία αυτά έχουν σαν σκοπό την παροχή στους μαθητές υλικό τέτοιο έτσι ώστε να τους οδηγήσει στην πρωτιά. Τα βιβλία περιέχουν εξήγηση για κάθε στοιχείο της ύλης και πολλές ασκήσεις.

-Στους μαθητές του φροντιστηρίου μας παρέχεται δωρεάν κωδικός στη σελίδα: www.istudymaths.com, η οποία περιέχει πλούσια υλικό ασκήσεων, βιντεομαθήματα τα οποία περιέχουν τις λύσεις των ασκήσεων των βιβλίων των καθηγητών μας αλλά και λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου. Η σελίδα αυτή κατασκευάστηκε από τον καθηγητή του φροντιστηρίου μας κ. Λίνο Άρκου.

Μαθηματικά Κοινού Κορμού

Το μάθημα αυτό περιέχει 6 κεφάλαια. Η ύλη καλύπτεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιλύνονται πολλές ασκήσεις οι οποίες είναι ικανές να οδηγήσουν ένα μαθητή στην κορυφή. Πολλοί μαθητές μας καταφέρνιυν το απόλυτο 20/20, χωρίς αναγωγή. Ενδεικτικά αναφάρουμε ότι 3 μαθητές μας την χρονιά 2014-15 πήραν 20/20.

Proficiency

Proficiency 
This level has been designed to test the candidate's effective use of the English language. An extended piece of written work that is clearly well organised and may involve opinions and/or discussion of the 'pros/cons' of a set issue is an important part of the test. Accuracy in writing and reading is vital as is the need to be able to use the English language in a way that is the 'norm' within certain social or learning contexts. The candidate will need to respond to what they hear with a high level of precision and basically be able to provide evidence they would be comfortable in any 'social or professional exchanges'.
The student has a very good active vocabulary and structural understanding, and can therefore undertake a course of study in English in further or higher education. The student can successfully
•    write clear, organised text on descriptive, narrative, or discursive topics, including giving opinion and explaining the advantages and disadvantages of a given issue
•    write letters, both formal and informal
•    read and respond to a longer text on any topic, concrete or abstract
•    provide an accurate summary of a text
•    use language to perform any function likely to arise in a normal social or learning context
•    manipulate structures to create emphasis, and vary style and idiom
•    listen and respond accurately to passages and questions in a variety of forms and contexts, delivered at a normal speaking pace

 

 

IELTS

IELTS exam

The IELTS exam consists of five parts:
 

1. The Listening Module
The listening test is the first part of the IELTS examination and takes about 40 minutes. The test is designed to reflect real world listening situations and the range of difficulty increases as the paper progresses.


2. The Reading Module
This is the second part of the test. It consists of three authentic texts and 40 questions. There are ten basic types of questions which test different reading and comprehension skills. Time allowed is 60 minutes. The texts are designed to present candidates with material similar to those which they might need to read on a university course.


3. Writing Module Task 1
Students are required to analyse statistical information and group this information together using appropriate language and expression.


4. Writing Module Task 2 

Students are expected to write a discursive essay of a minimum of 250 words . The topics are of current issues or general interests.


5. The Speaking Module
Candidates are examined one on one by a certified IELTS examiner. They are graded for their fluency, control of language, and their range of vocabulary and expression.


Pass Score
An overall score out of a band of 9 is given. Most universities require an overall score of 6.5 or 7 for a post graduate degree (M.A / Msc). Some universities specify the score they require for each section. For example, a student may receive an overall band 7 but he may receive a score of five in the writing section. In this case, the student will be required to re-sit the test in order to improve the score of his Writing Module.

 

IGCSE

Cambridge IGCSE English as a Second Language is designed for learners who already have a working knowledge of the language and who want to consolidate their understanding in order to progress in their academic or professional career. The qualification reflects the widespread use of English in education and commerce, and also in entertainment. 

The aim is to achieve a level of practical communication ideal for everyday use, which can also form the basis for further, more in-depth language study. In Syllabus 0510, marks for the oral component do not contribute to the overall grade candidates receive for the written components. A count-in oral component is offered in Syllabus 0511.

Advanced

Advanced

The advanced level takes its place within Anglia examination suite as part of the top three. Its title adequately describes the standard of English required and each candidate must be able to write an extended piece of text that stays 'on topic' and joins together very well when read. The examination asks the candidate to write formal/informal letters and to manipulate structures to add a variety of style. Listening skills are also tested more vigorously and a question/answer section is an important part of the overall assessment.

The student has a good active vocabulary and structural understanding, and can

write clear connected text on descriptive, narrative, imaginary or discursive topics
write letters, both formal and informal
understand and respond to the main points of a text on any topic, concrete or abstract
use language to perform any function likely to arise in a normal social or learning context
manipulate structures to create emphasis, and vary style and idiom
listen and respond to passages and questions in a variety of forms, delivered at a measured speaking pace

Intermediate

PreIntermediate

Pre-Intermediate 
This is the second stage of the bridging levels and the candidates are required to write a piece of connected text on descriptive, narrative or imaginary topics. Further progression from the Elementary level is found within the need to deal with present, past or future events and be able to show an understanding of subject matters such as hypothesis, purpose, obligation and advice.
The student has sufficient active vocabulary and structural understanding to
•    write a short connected text on descriptive, narrative or imaginary topics
•    read and understand a text from a familiar range of topics
•    distinguish between and use a variety of tenses: past, present and future
•    ask and answer questions about past or present or future events
•    express basic intention, purpose, obligation, preference, advice, agreement and disagreement, hypothesis and process

 

Elementary

Elementary

This is the first stage designed to act as a bridging step upwards towards the top three levels. As part of the upper level suite, Elementary requires the candidate to write for the first time, a short piece of text on a given topic. They must also be able to read and understand a set text and be able to distinguish between the various tenses, using them properly within the examination answers.

The student has sufficient active vocabulary and structural understanding to

write a short connected text on descriptive or narrative topics
read and understand a text from a familiar range of topics
ask and answer questions about past or present events
distinguish between and use a variety of tenses in familiar contexts: past, present and future
express basic intention, purpose, obligation, preference and advice.

Preliminary

PRELIMINARY

When you take a Preliminary level exam you show us that you now know even more words, for example you know two words for some things and you know words and their opposites.

You can also show that your grammar is expanding and with your words and grammar you can read in English, answer comprehension questions from reading and listening, write whole sentences and answer real questions about yourself.

With this certificate you show everyone that your English is really taking off and that you are ready to move up and away from the younger learner levels and into the intermediate levels of English.

The student

has a basic active vocabulary of about 400 words
can communicate present and past events, recently completed actions and life experiences
can communicate where things are and when things happen
can express opposites, comparisons and ownership
can ask questions, answer questions, and write full sentences

 

Primary

PRIMARY

When you take a Primary level exam you can show us that you have learnt more words and can now do useful things like tell the time in English and read an English postcard from a friend.

At this level, you can also show us that you are good at getting some things exactly right, like making plural words and forming simple questions.

Your Primary level certificate means you understand lots of important things about English, and that you are beginning to use your English to communicate with.

The student

has a basic active vocabulary of about 300 words
can tell the time
can describe present actions, give personal and family information, describe habits, routines, and everyday activities
can communicate when and how often an action or event takes place
can form questions and negatives

Junior

JUNIOR

When you take the Junior level exam you show that you know important words in English for a lot of the things you find in important places in your life, like home and school.

You also show us that you know words for things like sports, food, transport and clothes.

At this level you also show us that you know important words for doing things (verbs) like watch, play, listen, drink, sit, etc.

You can show us some grammar, too, like the difference between 'she and he' and 'her and his'.

Your Junior certificate means you are really on the way to understanding lots of important things about English, both the words and the way the words are put together.

The student

has a basic vocabulary recognition of about 200 words
knows how to describe present actions
can identify and describe basic location and position
can follow a short, simple written text

Pre-Junior

Pre-Junior

When you take this level exams you can show us that you know some of the important words in English, for example words like Monday, Tuesday, Wednesday and mother, father, sister and brother.

You can also show us that you can do things in English like answer questions, count, and use the right colours when you are asked. You can even show us that the teacher can tell you to do things in English and you will understand.

When you get your First Step certificate it shows everyone that you have made a really good first step in learning English and are on your way.

The student

has a basic vocabulary recognition of about 100 words
can read and follow simple instructions
can understand the language of basic identification.

The lessons are free.

 

GCE

The purposes of this qualification are to:
 define and assess achievement of the knowledge, skills and understanding that will be needed by students planning to progress to undergraduate study at UK higher education institutions, particularly (although not only) in the same subject area
 set out a robust and internationally comparable post-16 academic course of study to develop that knowledge, skills and understanding
 enable HE institutions to identify accurately the level of attainment of students
 provide a basis for school and college accountability measures at age 18
 provide a benchmark of academic ability for employers.
Qualification aims and objectives
The aims and objectives of the Pearson Edexcel Level 3 Advanced GCE in Physics are to enable students to develop:
● essential knowledge and understanding of different areas of the subject and how they relate to each other
● a deep appreciation of the skills, knowledge and understanding of scientific methods
● competence and confidence in a variety of practical, mathematical and problem- solving skills
● their interest in and enthusiasm for the subject, including developing an interest in further study and careers associated with the subject
● an understanding of how society makes decisions about scientific issues and how the sciences contribute to the success of the economy and society.

IGCSE

Γυμνάσιο

Α' Λυκείου

Β' Λυκείου

Παγκύπριες

Γυμνάσιο

A' Λυκείου

IGCSE

GCE

Β' Λυκείου

Παγκύπριες

GCE

IGCSE

Α' Λυκείου

Γυμνάσιο

Β' Λυκείου

Παγκύπριες

GCE Economics

Παγκύπριες

Πολιτική Οικονομία

Το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας διδάσκεται στην Γ’ Λυκείου και στόχος του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την Μικροοικονομία και τη Μακροοικονομία και να έλθουν σε επαφή με τα θέματα της καθημερινής οικονομικής ζωής. Επίσης να αντιλαμβάνονται όσα καθημερινά ακούν και διαβάζουν μέσα από τα διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και έχουν σχέση με την οικονομία.

Περιγραφή Μαθήματος

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει συνολικά 13 κεφάλαια, τα οποία είναι:

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 
Κεφάλαιο 2: Ανάγκες- Αγαθά – Χρησιμότητα
Κεφάλαιο 3: Παραγωγή και Συντελεστές Παραγωγής
Κεφάλαιο 4: Κόστος Παραγωγής
Κεφάλαιο 5: Σχηματισμός Τιμών
Κεφάλαιο 6: Ελαστικότητα Ζήτησης
Κεφάλαιο 7: Μορφές αγοράς
Κεφάλαιο 8: Εθνικό Εισόδημα
Κεφάλαιο 9: Χρήμα και η αξία του χρήματος
Κεφάλαιο 10: Ανεργία – Πληθωρισμός
Κεφάλαιο 11: Οικονομικές Διακυμάνσεις
Κεφάλαιο 12: Δημόσια Οικονομικά
Κεφάλαιο 13: Διεθνείς Συναλλαγές – Διεθνές Εμπόριο

Τρόπος Διδασκαλίας Μαθήματος:

Η λεπτομερής ανάλυση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου και  η διδασκαλία όλων των ασκήσεων (θεωρητικών και αριθμητικών) όλων των επιπέδων δυσκολίας και η απόκτηση κριτικής σκέψης και γνώσεων για το τι επικρατεί σήμερα στο οικονομικό σκηνικό τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό είναι από τους βασικούς στόχους διδασκαλίας. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων  χρησιμοποιώντας αρχικά ως βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος  το βιβλίο « Προετοιμασία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις – Πολιτική Οικονομία Γ’ Λυκείου». Το βιβλίο αυτό περιέχει  αναλυτική θεωρία για κάθε κεφάλαιο, λυμένα παραδείγματα για κάθε είδος ασκήσεων, ασκήσεις προς λύση και οικονομικά δοκίμια.

Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και αλλά βοηθητικά  διδακτικά εγχειρίδια όπως (α) Βιβλίο Αξιολόγησης Μικροοικονομίας, (β) Βιβλίο Αξιολόγησης Μακροοικονομίας, (γ) Στοχεύοντας στη Πρωτιά – Μικροοικονομία, (δ) Στοχεύοντας στην Πρωτιά – Μακροοικονομία, (ε) Οι Λεπτομέρειες Κάνουν Την Διαφορά – Μικροοικονομία και Μακροοικονομία (στ) Γραπτά Παγκύπριων Εξετάσεων από το 1989 μέχρι και σήμερα. Τα βιβλία αυτά περιέχουν πληθώρα ασκήσεων και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εξάσκηση με την οποία διασφαλίζεται η βαθιά κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων που αποτελούν την ύλη και επιτυγχάνεται η πλήρης προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις.

Η διεξαγωγή πληθώρας διαγωνισμάτων και φύλλων αξιολόγησης  μαθήματος  θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν καλύτερα όλα τα γνωστικά αντικείμενα της ύλης.

Και τέλος, η συνεχής επικοινωνία  και συνεργασία με τους γονείς για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών τους  θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους.

 

Μαρία Βρυώνη  - Οικονομολόγος                                                                                

Καθηγήτρια Πολιτικής Οικονομίας

 

 

 

Εργαστήρι

Ενήλικες

ΠΑΙΔΙΑ

Μαθητές

DELF / DALF

IGCSE

Παγκύπριες

Ενήλικες

Λύκειο

Γυμνάσιο

Δημοτικό

Η ρωσική είναι μια γλώσσα μεστή και απαιτητική, αλλά και εύπλαστη, ευέλικτη και καλά δομημένη. Όταν χρειάζεται, γίνεται αυστηρή. Πάντοτε ωστόσο παραμένει ζεστή και φιλική.
Καθώς ξεκινάς να τη γνωρίζεις, νέοι ορίζοντες ανοίγουν, νέες ανακαλύψεις. Στοιχεία από γλώσσες άλλες, γαλλικά, αγγλικά, σλαβικά… και το συντακτικό κάτι θυμίζει από το αντίστοιχο αρχαιοελληνικό.
Σιγά σιγά μπαίνεις σε έναν καινούριο κόσμο. Όταν μάλιστα αρχίσεις να μιλάς διστακτικά τη γλώσσα, και όταν αρχίσουν να σε καταλαβαίνουν και έχεις επικοινωνία, ο ορίζοντας έχει ήδη διευρυνθεί πολύ. Σε επίπεδο που ούτε φανταζόσουν όταν πρωτοσκέφτηκες να μάθεις ρωσικά!

Θέλετε να δώσετε εξετάσεις TORFL με 100% επιτυχία;
Το ιδιωτικό φροντιστήριο Y.LAOURIS INFORMATIQUE  με την προσομοίωση των εξετάσεων σάς δίνει τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε άριστα για τις εξετάσεις της ρωσικής γλώσσας.

Διεξάγονται μαθήματα για όλα τα επίπεδα γνώσεων της Ρωσικής Γλώσσας (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2)

Mαθήματα ρωσικών σε ολιγομελή γκρουπ 2-5 ατόμων & ιδιαίτερα μαθήματα ρωσικής γλώσσας από πτυχιούχo καθηγητρια ρωσικης φιλολογίας με αναγνωρισμένη πολύχρονη διδακτική εμπειρία.  

 • με τις πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας
 • με καινοτομική βιβλιογραφία  
 • με διαδραστικές μεθόδους
 • σίγουρη & ταχύτερη εκμάθηση
 • με έμφαση στον προφορικό λόγο και την σωστή προφορά

Διδάσκονται μαθήματα στούς μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου - Λυκείου σε ολιγομερή γκρούπ (2-4 ατόμων)  απο € 60 το μήνα ( 2 ώρες / εβδομάδα)

Διδάσκονται μαθήματα σε ενήλικες σε ολιγομερή γκρούπ (2-4 ατόμων)       απο € 65 το μήνα  ( 2 ώρες / εβδομάδα)

 

 

 Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας διοργανώνει εξετάσεις κάθε Ιούνιο.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μακρόχρονη παράδοση διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.

Όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται και πιστοποιούνται σε ξεχωριστά διαβαθμισμένα τεστ. Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά επαρκών γνώσεων των ρωσικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.

 

 Επίπεδα κα διπλώματα

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ως εξής:

  Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
• Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

 

• Α1 (ТЭУ) – «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής και εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στην χώρα.

Α2 (ТБУ) – «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

• Β1 (ТРКИ -1) – «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ)

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

• Β2 (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

• Γ1 (ТРКИ -3) – «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

• Γ2 (ТРКИ-4) – «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

 

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας